Ingrés Mínim Vital (I): una oportunitat guanyada

6302

Llei d’Engel, juny 11, 2020.

 

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) ja està al BOE. Després de diverses dècades en què experts,
organitzacions socials, sindicats, professionals i organismes internacionals hagin reclamat,
lluitat i presentat propostes perquè Espanya deixés de ser una excepció entre els països de
la UE, tots aquests esforços han fructificat en una prestació no contributiva a la Seguretat
Social. S’estima que gairebé un milió de llars i més de dos milions de persones de les capes
més desafavorides de la societat es veuran beneficiades per aquesta mesura. Encara que
òbviament, l’IMV no arribarà a totes les famílies que estan sota el llindar de la pobresa
monetària (60% de la renda mitjana equivalent), sí que tindrà un impacte significatiu en la
reducció de la pobresa extrema i sobretot, de la intensitat de la pobresa que pateixen les
llars que el rebran. Només per això ja val la pena.

Leer más…