Tag Archives: Paula Rodríguez-Lobato y Mario Millán-Franco

Les migracions internacionals i la família transnacional: una revisió sistemàtica

7142

Revista de Treball Social, 16 de Marzo de 2023.   L’era de la globalització ha afavorit les migracions internacionals. Els estudis actuals sobre aquest tema han començat a implementar l’enfocament del transnacionalisme. Així, s’està investigant no només la influència dels migrants sobre el lloc de destinació, sinó també les relacions que es produeixen a distància […]