Anàlisi del federalisme y altres textos

10671
Institut d’Estudis Autonòmics, 2011, junio 2018

Daniel J. Elazar (1934-1999) va ser un pioner importantíssim de l’estudi comparat del federalisme. Va escriure o editar un ingent nombre de llibres i articles que analitzaven els fonaments conceptuals per entendre aquest sistema polític. Entre les seves aportacions més importants, hi ha la distinció entre descentralització jeràrquica i no-centralització constitucional federal, el concepte de pacte com a expressió de l’essència del federalisme, el federalisme com a terme genèric ampli que inclou una gran varietat de formes específiques com federacions, confederacions i federàcies, i la idea que en el món contemporani som testimonis del pas d’un món d’estats nació a un món de sobirania estatal reduïda i a uns vincles cada vegada més constitucionalitzats de caràcter federal o confederal.

Aquestes qüestions es presenten repetidament en les seves múltiples publicacions i totes apareixen a la seva obra més important, Exploring Federalism. A part de la seva obra escrita, Daniel Elazar també va fer una aportació molt important en estimular la col·laboració internacional entre els estudiosos del federalisme.

Leer más…