De la llengua inicial a la llengua d’identificació a Catalunya: qui adopta el català i qui se n’allunya

5451

Treballs de Sociolingüística Catalana, 29 de Mayo de 2019.

 

Resum

Aquest article analitza els usos lingüístics i les característiques principals dels dos grups on es
produeixen canvis en passar de la llengua inicial a la llengua d’identificació (avenç del català i
retrocés del català). Alhora, contrasta aquests usos lingüístics amb els de dos grups més: els
homolingües en català (aquells que tenen el català com a llengua inicial i d’identificació) i
els homolingües en castellà. S’estableixen una sèrie d’hipòtesis que, molt majoritàriament, es
veuen confirmades, encara que amb alguns matisos.

Llegir més…